24/7 Eyes on

#

Monitoring

Usluga namenjena kompanijama koje nisu u tehničkoj mogućnosti da vrše monitoring svojih servisa i uređaja 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Ukoliko vam je potreban redudantni monitoring najvažnijih uređaja i servisa u kancelariji ili na udaljenoj lokaciji, United Internet 24/7 Eyes on usluga preduprediće sve moguće probleme ili nedostupnost usled eventualnog preopterećenja mreže.

United Internet tim zadužen za nadgledanje uređaja, aktivnih procesa i servisa, po dogovoru sa kompanijama i u zavisnosti od nivoa monitoringa, reaguje proaktivno ili retroaktivno.

Šta vam omogućava naša 24/7 usluga?

Proaktivni monitoring

24/7 Eyes on omogućava da se problemi uoče pre njihovog nastanka i spreče u najkraćem mogućem roku

Promptno obaveštavanje

O svakoj nepravilnosti, opterećenju ili problemu ćete biti obavešteni i pre nego li se dese u realnom vremenu

Ušteda sredstava

Uz smanjenje sveukupnog rizika i optimizacije aktivnosti, troškovi se značajno smanjuju i planiraju unapred, a vreme značajno štedi

Fokus na razvoj poslovanja

United Internet tim vodi računa o svakom aspektu pravovremennog nadzora nad vašim servisima i uređaja, dok je vama omogućeno da se fokusirate na dalji rast i razvoj biznisa

Upit za ponudu

Polja obeležena sa (*) su obavezna